Home > සඳුදා – திங்கள் – MONDAY

සඳුදා – திங்கள் – MONDAY

temple-1099491_960_720
suc VIA www.pixabay.com

පළමු සතිය –  සඳුදා

“සති පාසැල” සංකල්පය යටතේ මේ දෙන පණිවිඩය ඉතාමත් වැදගත් පණිවිඩයක්. එම පණිවිඩය සති පාසැලේ මුල් ගුරුතුමා/තුමියගේ පටන් එම ගුරු මණ්ඩලයටත් උපදේශක භවතුන්ටත් පාසැලේ සිසු සිසුවියන් වන ඔබ සැමටත් එකසේ වැදගත් වන අතර එයින් සැබෑ වෙනසක් ගෙන දෙනවාට කිසිම සැකයක් නැත. මෙහි කියැවෙන සතිය කාටත් එකසේ වැදගත් සේම එහි කිසිම පුද්ගල තාරාතාරමක් නැත. ඒ වගේම කාටත් කාලයක් පුරුදු පුහුණු වෙන්ටත් වෙනව හතර වසරේ ළමයෙක් වගේ. ආධුනිකයෙක් වගේ. ඒ පුහුණුව අපි දන්න හැටියට ළමයින්ට පහසු වෙන්න ඉඩ තියෙනව වැඩිහිටියන්ටත් වඩා. හරි පුදුමයි නේද? ගෙදර සිටින ඔබලාගේ දෙමාපියන්ටද පවුලේ අනෙක් අයටද මෙම “සති පාසැල“ සංකල්පය යහපත් බලපෑමක් කරනු නොඅනුමානය.

සඳුදා අද දින කරන මේ සතිය පිලිබඳ හඳුන්වාදීම ලබන සඳුදාත් තවදුරටත් මෙලෙසටම මතක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. එසේම එදාට මීට වඩා විස්තර කිරිමට බලාපොරොත්තු වෙමු. විශේෂයෙන් එදාට හතර වසර දරුවකුට නැත්නම් ආධුනිකයෙකුට මෙය වඩාත් පැහැදිලි වන ලෙසට කරුණු දැක්වීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ.

“සතිය“ කියන මේ පාලි වචනයට සිංහලෙන් කියන්නේ “සිහිය“ කියලයි. තමා කරන කියන දේ සිහිය යොදා කිරීම, මුලු හදින්ම කිරීම, දෝතින්ම කිරීමයි මෙයින් කියැවෙන්නේ. මේකටම පමා නොවීම අප්පමාදය කියලත් කියනව.

පමානොවී එමි අකුරට මෙයින් මතු

කියල කවි පදයකුත් තියෙනවනේ පසැල් දරුවන්ට. තමා කරන කියන දේ සිහිය යොදා කිරීම හරහා පමානොවී කිරිම හරහා සිත ඒ දේට එලඹ සිටිනව. මේක හරි වටින කියන ගුණයක්. එතකොට ඒ දේට මිස වෙන වෙන දේට හිත පිට පනින්නෙ නැහැ.

ඒ නිසා සිහිය එසේ එලඹ සිටියහම තමා කරන කියන දේ හොඳට මතක හිටිනව. මේක තමයි ලැබෙන වාසිය ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට. නමුත් කාලයක් පුහුණු කල කෙනෙකුට තමයි ඒ වාසිය හොඳින් වැටහෙන්නේ. මේක පාසැලේ පාඩම් පන්ති වලටත් උවමනයි. අසතියෙන් අසිහියෙන් තමා කරන කියන දේ ඉක්මනට අමතක වෙනව. මොකද හිත තියෙන්නේ අතීතයේ හරි අනාගතයෙ හරි අසිහියෙන් ඉන්න කොට. නැත්නම් හිත තියෙන්නේ වෙන තැනක අසිහියෙන් ඉන්න කොට.

ඉතින් අපි සිහියෙන් ඉන්න උගනිමු මේ සති පාසැල සංකල්පය යටතේ. ඒ හරහ බොහෝ දෙනෙකු යහපත උදාකර ගනිවි මේක දිගට පවත්වන විට. පුංචි ඔබ මුල් කරගෙන මේ සති පාසැල දියත් කෙරුනත් ඒ හරහා ගොඩක් යහපත් දේවල් වෙනව, වෙන්නත් තියෙනව. මේ සති සංකල්පය යටතේ විශාල පිරිසක් සිටිනව ඔබ වටා.


முதலாம் வாரம் – திங்கள்

Screen Shot 2016-03-16 at 10.17.15 PMScreen Shot 2016-03-16 at 10.17.28 PMScreen Shot 2016-03-16 at 10.17.46 PMScreen Shot 2016-03-16 at 10.17.56 PM


Week One – MONDAY

The message we intend to convey through the Mindful School – Sati Pasela -concept is a very important one. This message will be equally important to the Principal, all the teachers and advisors of the school as well as all the children. We believe that this message, and the ones tofollow in the coming weeks, will create a significant difference in your entire school. Sati (= being aware and mindful) will create a beneficial impact to everyone in school irrespective of whether they are teachers, administrators or students. Besides, everyone will have to practice being in sati (or being mindful) like a beginner or
a Grade Four student for quite a while, in order to reap the benefits.

We believe that young children (eg: Grade Four) may find it easier to train to be mindful than adults. Isn’t that surprising? We feel that such children may be able to share this practice with their family members and be an example in the home and amongst family and friends. This message we are sharing with you at the beginning of this week, will be once again reminded next Monday and we will describe this concept of a mindful school even further. The message we intend sharing in the coming weeks will benefit a student in Grade Four or a beginner.

Sati is a Pali word. In English it is called mindfulness or awareness. This simply means that we should be fully mindful or completely aware of what we do and what we say, as much as possible, every day. This also means to practice being heedful in our day to day actions and speech. When we practice mindfulness in this manner our attention will be focused only on what we are doing or saying at each given moment. The mind will not stray to anything else. We will then remember everything we do. This is a great benefit to students because it will help in class work. However, a lot of practice is needed to develop
these benefits.

When we are not mindful we are likely to forget what we do. This is because our attention had not been fully with the activity. Our mind is usually in the past or we are thinking about the future or we are thinking of someone else. We are rarely in the present moment. Let us learn to be mindful and to live in the present moment. This is what the concept of a mindful school (Sati Pasela) is all about. We are hopeful that you young students will practice being mindful and share this with your family and friends. We are sure your entire school and everyone else will benefit very much from this. We also want to inform you that in this project of Sati Pasela there are many people around you for support and to share your experiences with.